Taalkeuze FR NL
Assam (India) : partnerschap met UnicefSinds 2011 werkt Twinings samen met UNICEF in India om het leven te verbeteren van 7 000 jongeren in de regio Assam. Dit project, in samenwerking met ABITA (Assam Branch of the India Tea Association), wordt voortaan uitgevoerd in niet 15 maar in 63 theetuinen van het district Dibrugarh. Het project heeft tot doel om twee grote bedreigingen voor jonge vrouwen in de regio te bestrijden: bloedarmoede en kindersterfte. De belangrijkste acties die daar worden uitgevoerd, zijn :
- het uitdelen van foliumzuurtabletten
- maandelijkse bijeenkomsten over het thema Gezondheid & Voeding (belang van een gevarieerde voeding, de
verzorging van zuigelingen enz.)
- de oprichting van gemeenschappelijke moestuinen in de dorpen om de diversifiëring van het voedselaanbod
te bevorderen
- bewustmaking van de lokale overheden rond deze sociale vraagstukkenGetuigenis van Caroline PERREAU“In mei 2014 vloog ik naar een land dat mij totaal onbekend was: India en meer bepaald een zeer afgelegen gebied in het noordoosten van het land: de staat Assam waar de theecultuur heel sterk aanwezig is. Ik werd vooral geraakt door de vriendelijkheid van de inwoners, hoe ze je ontvangen in hun eigen woningen, het belang van zowel het project op zich als de noodzaak om ervoor te zorgen dat het behouden blijft. De gewoonten komen duidelijk tot uiting in deze regio en het gewicht van de geschiedenis is duidelijk aanwezig. De oprichting van die discussiegroepen is echt een groot voordeel voor al die jonge meisjes. Ze kunnen zo samen tot oplossingen komen voor problemen die al dan niet te maken hebben met bloedarmoede. Uiteindelijk zijn ze bedoeld om hen te doen groeien, te doen nadenken, te laten ontsnappen en bovenal om nieuwe gewoonten te promoten, voornamelijk op het vlak van hygiëne en voeding. Ze waren er trots op om ons hun moestuin te tonen, om ons uit te leggen hoe ze met de hulp van een botanicus de zaden hadden geselecteerd die geschikt zijn voor deze regio, hoe ze deze zaden hadden laten groeien en de planten groter hadden zien worden. De eerste groenten die zo werden geoogst, werden op elegante wijze aan de plaatselijke polikliniek gegeven voor de zieken die daar verblijven…
Het was een fantastische ervaring waarbij de vrijgevigheid, de onderlinge hulp van deze vrouwen duidelijk
voelbaar is en die me in staat heeft gesteld om de voordelen van het partnerschap te zien.”
Caroline PERREAU-Verantwoordelijke R&D La Tisanière

Privacystatement Cookiestatement Inhoudsopgave van de website © Foods International